Quỳnh Linh Food Hotline: 0932229990

Quỳnh Linh Food Tìm kiếm
Quỳnh Linh FoodTài khoản
Cam Kết Từ Quỳnh Linh Food
Quỳnh Linh Food cam kết đồng hành cũng quý đối tác trong suốt quá trình đàm phán và kinh doanh nhượng quyền thương hiệu Quỳnh Linh Food trên nguyên tắc công bằng, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.
  • Hỗ trợ thiết kế cửa hàng, giám sát trong suốt quá trình kinh doanh của đối tác.
  • Hỗ trợ truyền thông cho cửa hàng ngay từ những ngày đầu kinh doanh.
  • Hỗ trợ đào tạo nhân viên đồng bộ và chuyên nghiệp.
  • Kiểm tra giám sát tiêu chuẩn tại cửa hàng định kỳ hàng tháng nhằm đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn VSATTP.
  • Cam kết về khu vực nhượng quyền để đảm quyền lợi của các đối tác nhận nhượng quyền đang kinh doanh.

đăng kí, tư vấn nhượng quyền thương hiệu Quỳnh Linh Food